Singapore
23 Duxton Hill
Singapore 089606
Singapur
T +65 6221 2069
F +65 6327 9206
singapore@kvadrat.org

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 10:00 - 17:30